Creating the future

ONZE VISIE VOOR EEN BETERE WERELD

Missie

Bij Vibe Group hebben we een missie: ‘connecting people to create the future’. We bereiken dit doel door mensen en IT te verbinden voor innovatie. Maar we willen ook een positieve impact hebben op toekomstige generaties via onze ESG-initiatieven (Environmental, Social, and Governance). Wil je weten hoe we dat precies doen? Lees erover op deze pagina.

Environmental ESG

ENVIRONMENTAL

Op weg naar netto-nul

Social ESG

SOCIAL

Levens positief beïnvloeden

GOVERNANCE

Ethische integriteit en transparantie

Environmental

Environmental ESG

Environmental

In 2030 streven we ernaar om geen netto uitstoot van schadelijke stoffen meer te hebben. Om het milieu te helpen, werken we aan:

  • Gebruik van hernieuwbare energie: Al onze kantoren draaien op 100% hernieuwbare energiebronnen.

  • Investeringen in energie-efficiëntie: We leggen de focus op energiezuinige technologieën.

  • Vermindering van afval: We stimuleren verantwoorde recycling en bevorderen papierloze werkprocessen.

  • Duurzame mobiliteit: We streven naar 100% duurzaam transport.

social

social

We hebben als doel om tegen 2030 het leven van 50.000 mensen positief te beïnvloeden. We bereiken dit door:

  • Te zorgen voor gezondheid en welzijn: We gaan voor een gezonde balans tussen werk en privé.

  • Het aanbieden van continue (talent)ontwikkeling, training en bijscholingsmogelijkheden: We bereiden medewerkers voor op toekomstige uitdagingen.

  • Actieve betrokkenheid in de gemeenschap te bevorderen: Onze teams zetten zich in als vrijwilligers in lokale gemeenschappen en ondersteunen non-profitorganisaties.

  • Diversiteit, inclusie en gelijkheid te omarmen: We streven naar een diverse en inclusieve werkomgeving waar iedereen ondersteund en gewaardeerd wordt en garanderen gelijke kansen en beloningen. 

Governance

Governance ESG

Governance

We streven naar duurzame samenwerkingen en openheid door:

  • Het handhaven van een gedragscode voor leveranciers: We zien er op toe dat onze leveranciers ethische arbeidspraktijken naleven.

  • Het verstrekken van gedetailleerde ESG-rapporten voor stakeholders: We rapporteren consequent en transparant.

Club TalentEmpowerment

Scipio Houtman - Club TalentEmpowerment

Club TalentEmpowerment, opgericht in 2016 door Laurens Matla en Bertram Veen, ‘empowered’ meer dan 45 getalenteerde atleten om hun ambities te verwezenlijken door de kloof tussen sport en het bedrijfsleven te overbruggen. Sinds oktober 2023 zijn Vibe Group en Club TalentEmpowerment partners. 

De samenwerking tussen Vibe Group en Club TalentEmpowerment syboliseert ons geloof in het ‘empoweren’ van talent. Het laat zien dat dezelfde waarden belangrijk zijn binnen Vibe Group als in de sport. Denk aan toewijding, teamwork en topprestaties. 

Een bijzonder aspect van het partnerschap is de samenwerking met Scipio Houtman, een professionele zeiler met een (Olympische) droom. Vibe Group ondersteunt hem bij het najagen hiervan. 

River Cleanup

River Cleanup is een organisatie die zich inzet voor het schoonmaken van rivieren en waterwegen om de hoeveelheid plasticafval die in onze oceanen belandt, te verminderen. Jaarlijks komt er maar liefst 11 miljard kilogram plasticvervuiling in de oceanen terecht, voornamelijk via rivieren. River Cleanup heeft als doel om dit plasticafval te verwijderen voordat het de oceanen bereikt. 

Bij Vibe Group delen we dezelfde waarden en streven we naar een positieve impact, zowel in ons werk als in de gemeenschap en het milieu. Samen met onze MSTR-project studenten van de Karel de Grote-Hogeschool, in Antwerpen verzamelden we maar liefst 159.25 kg aan afval. We geloven in ‘Creating the future’ op een milieuvriendelijke manier. 

De Warmste week

De Warmste Week

'De Warmste Week' is een jaarlijks solidariteitsevenement in België, vlak voor Kerst. Mensen uit heel België zamelen geld in en organiseren acties voor het 'De Warmste Week-fonds’.

Bij Vibe Group voelen we een sterke verbondenheid met De Warmste Week. We hechten veel waarde aan professioneel succes, maar begrijpen ook hoe belangrijk het is om onze gemeenschap te steunen. Daarom organiseren we elk jaar onze kerstmarkt om dit goede doel te steunen. Samen kunnen we een positieve impact hebben op de samenleving.

e-learning for kids

e-learning for kids

E-learning for kids helpt kinderen aan goed onderwijs door digitale lessen aan te bieden over de hele wereld. De stichting werd in 2004 gelanceerd in de VS en in 2007 in Nederland. E-learning for kids ontwikkelt lesmateriaal op het gebied van rekenen, taal, natuurkunde maar ook computervaardigheden en info over gezondheid. De lessen worden gegeven in het Engels, Frans, Spaans en Portugees.

Vibe Group heeft E-learning for kids ondersteund omdat we geloven dat toegang tot kwalitatief onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van de IT-branche en de wereldwijde gemeenschap. Ons streven naar groei en innovatie gaat hand in hand met het streven van e-learning for kids om educatieve kansen te bieden aan kinderen over de hele wereld.