Certificeringen van Vibe Group

Samenwerken met Vibe Group, is samenwerken met een IT staffing partner waarop je kunt vertrouwen. En kwaliteit staat voorop. Wij gaan altijd voor de beste match voor jou als opdrachtgever of IT-professional. 

Bewijs

De beste match maken kan alleen door kritisch te blijven op onze werkwijze en interne processen. Onze certificeringen zijn hiervan het bewijs. Zij onderstrepen ons doel om iedereen altijd goede service te bieden.

Bovib

In 2023 ontving Vibe Group het Bovib keurmerk. Het is een bevestiging van de goede kwaliteit van onze dienstverlening en laat zien dat wij als bemiddelaar kwaliteit borgen, financieel gezond zijn en ons houden aan geldende wet- en regelgeving.

Dit keurmerk erkent dat wij systematisch zorgdragen voor:

  • Een heldere en transparante rol als intermediair of broker
  • Duidelijke en begrijpelijke contracten voor alle betrokken partijen
  • Handelen conform geldende wet- en regelgeving voor én namens opdrachtgevers
  • Bewust zijn van (financiële) risico’s en committeren aan doeltreffende beheersingsmaatregelen
  • Een gedegen bedrijfsvoering met aantoonbare financiële gezondheid.

The experience of

Johan Bogaard

"Wij zijn trots op deze certificering. Het Bovib keurmerk is namelijk het eerste én enige keurmerk voor intermediairs en brokers die een inhuurketen beheren of activeren."

The experience of

Johan Bogaard

"Het behalen van het keurmerk is wat mij betreft een bevestiging van de goede kwaliteit van onze dienstverlening."

The experience of

Johan Bogaard

"Het verenigt de belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 met specifieke eisen passend bij de werkzaamheden van deze specifieke branche."

Privacy Verified

Vibe Group is gecertificeerd door Privacy Verified. Als werkgever, staffingpartner en bemiddelaar werken wij dagelijks met veel gegevens. Deze certificering laat zien dat wij maatregelen nemen om persoonlijke gegevens van onze medewerkers, klanten en kandidaten op een GDPR-conforme manier te verwerken en interne processen hebben geïmplementeerd om dit te waarborgen.