Privacyverklaring Vibe Group

Vibe Group neemt je privacy serieus. Met deze verklaring willen wij je informeren over de manieren waarop wij je persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Vibe Group houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywet- en regelgeving. 

Wie zijn wij?

Wij zijn Vibe Group (hierna aangeduid met Vibe Group, ons en wij). Vibe Group is een internationale organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van IT-staffing en consulting. Vibe Group onderscheidt zich door met dochterondernemingen (Brands) zich te focussen op specifieke niches in de IT-markt. Onze Brands zijn:

Visser & Van Baars: Intelligence, Data and Analytics 

Spilberg: IT Development and Testing 

Eswelt: ERP and CRM 

Tergos: IT Infrastructure and Cyber Security 

In het kader van Vibe Group's dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Voor deze verwerkingen is Vibe Group verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Gegevensverzameling

Vibe Group verzamelt je gegevens tenminste in de volgende gevallen:

 • Je geeft toestemming voor cookies die je persoonsgegevens verzamelen wanneer je een van onze websites bezoekt.
 • Je neemt contact met ons op.
 • Je schrijft je in voor een evenement dat door ons wordt georganiseerd.  
 • Je komt bij ons in dienst.
 • Je reageert op een vacature op onze website of op een van onze vacatures op een andere vacaturesite.
 • Wij vinden je (online) profiel en denken dat jij geschikt en mogelijk geïnteresseerd in onze dienstverlening of een functie binnen Vibe Group bent, en willen je onze dienstverlening aanbieden.
 • We denken dat je als (medewerker van een) potentiële klant mogelijk geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Vibe Group, en willen je onze dienstverlening aanbieden.
 • Je bent een contactpersoon van een klant die gebruikmaakt van onze dienstverlening.
 • Je maakt als kandidaat gebruik van onze dienstverlening om een baan of opdracht voor je te zoeken. 

Verwerkingsdoeleinden

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden. Als je persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring voorkomen word je daar op een ander passend moment over geïnformeerd, bijvoorbeeld via Vibe Group’s interne privacyverklaring als je bij Vibe Group in dienst treedt. 

Onderhouden van zakelijke relaties

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens om zakelijke relaties goed te kunnen onderhouden. Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens van de contactpersonen van haar zakelijke relaties:

 • Naam, functie en werkgever
 • (Zakelijk) Telefoonnummer en e-mailadres
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor zolang de zakelijke relatie wordt onderhouden.

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze zakelijk relaties te onderhouden.

Dienstverlening aan Klanten

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) klanten om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken, en om potentiële klanten aanbiedingen te kunnen doen en informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, functie en werkgever
 • (Zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Eventuele overige persoonsgegevens die door de (werknemer van de) klant verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens tot 1 jaar nadat wij je gegevens voor het laatst voor het beschreven doeleinde hebben gebruikt, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken.

Dienstverlening aan Kandidaten

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens om geschikte kandidaten te vinden zodat we aan de wensen van onze opdrachtgevers kunnen voldoen. Vibe Group gebruikt hiervoor de persoonsgegevens die je aan ons hebt gestuurd, bijvoorbeeld door via onze website te solliciteren, of persoonsgegevens die door jou openbaar op het internet zijn gezet.

Als kandidaat worden je persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening gebruikt om je te informeren over onze dienstverlening, om je geschiktheid voor vacatures of opdrachten vast te stellen, om je mogelijk interessante job updates te sturen, je met jouw toestemming voor te stellen aan werk- en opdrachtgevers waar je geïnteresseerd in bent, het (laten) uitvoeren van pre-employment screenings, en je te benaderen voor evenementen die mogelijk interessant voor je zijn.

Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten:

 • Naam, functie, werkgever
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum Vitae (CV), opleiding, diploma’s en certificaten, vaardigheden, werkervaring, referenties, woonplaats, aanwezigheid rijbewijs, taalvaardigheden en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten
 • De wensen en voorkeuren van de kandidaat betreffende de te zoeken baan of opdracht, zoals (maar niet beperkt tot) reisbereidheid, salariswensen, thuiswerkmogelijkheid en sectorvoorkeur  
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Nationaliteit
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing
 • Eventuele overige gegevens die door de kandidaat verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens tot 1 jaar nadat wij je gegevens voor het laatst voor het beschreven doeleinde hebben gebruikt, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

De grondslag voor het vinden van geschikte kandidaten is ons gerechtvaardigd belang om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. De grondslag voor het voorstellen van jou aan opdracht- of werkgevers is de toestemming die je hiervoor geeft.

Solliciteren bij Vibe Group

Wanneer je op een interne functie bij Vibe Group solliciteert verwerkt Vibe Group je persoonsgegevens om het sollicitatieproces mogelijk te maken. Een deel hiervan is het beoordelen van je geschiktheid, eventueel door middel van screenings en/of assessments. Hiervoor verwerkt Vibe Group de volgende persoonsgegevens van haar sollicitanten:

 • Naam, functie, werkgever
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum Vitae (CV), opleiding, diploma’s en certificaten, vaardigheden, werkervaring, referenties, woonplaats, aanwezigheid rijbewijs, taalvaardigheden en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de geschiktheid van sollicitanten
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Nationaliteit
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing
 • Resultaten van assessments wanneer van toepassing
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de sollicitatie

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor dit doeleinde voor 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, of voor 1 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure met jouw toestemming.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens voor het sollicitatieproces is de noodzakelijkheid van de verwerking voor de eventuele totstandkoming van de arbeidsovereenkomst tussen de sollicitant en Vibe Group. De grondslag voor het beoordelen en eventueel screenen van kandidaten is ons gerechtvaardigd belang om potentiële nieuwe werknemers te werven en te kunnen beoordelen op geschiktheid.  

Plaatsing van zelfstandig professionals

Wanneer je via ons als zelfstandig professional bij een van onze opdrachtgevers werkt, verwerkt Vibe Group de onderstaande persoonsgegevens om de uitvoering van de overeenkomst die je met Vibe Group hebt gesloten mogelijk te maken. Hiernaast verwerkt Vibe Group in dit geval mogelijk je naam en geschreven uren ten behoeve van interne managementrapportages. De persoonsgegevens die Vibe Group mogelijk verwerkt om je overeenkomst als zelfstandig professional met Vibe Group mogelijk te maken zijn als volgt:

 • Naam, functie, opdrachtgever
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Adresgegevens
 • Financiële- en bankinformatie
 • Geschreven uren
 • Verzekeringsbewijs
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Nationaliteit
 • Documentnummer, documentsoort, land en datum van uitgifte en geldigheidsduur van je identiteitsbewijs
 • Foto identiteitsbewijs en een foto van jou voor het doel van identiteitsverificatie voorafgaand aan de opdracht
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing
 • Kopie hoogst behaalde diploma
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor maximaal 2 jaar na afloop van de opdracht, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen. De gegevens die worden gebruikt voor identificatiedoeleinden bij het aangaan van de overeenkomst, meer specifiek de foto die je van jezelf neemt en de foto van je identiteitsbewijs, worden bewaard voor 30 dagen na afronding van de verificatie.  

De grondslag voor deze verwerking is de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou als zelfstandig professional hebben afgesloten. De grondslag voor het verwerken van je gegevens ten behoeve van managementrapportages is ons gerechtvaardigd belang om het management van Vibe Group de nodige informatie te kunnen verstrekken voor de sturing van de organisatie. 

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies in je browser. Meer informatie over deze cookies, de gegevens die ze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden kan je vinden op de cookie banner en in onze cookieverklaring.

Contact en afhandeling klachten

Wanneer je contact opneemt met Vibe Group via een contactformulier op de website, door direct naar ons te e-mailen, of door een van de locaties van Vibe Group telefonisch te benaderen, verwerken wij (mogelijk) jouw persoonsgegevens om jouw contactverzoek of klacht af te handelen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij mogelijk:

 • Naam, functie, werkgever
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • De aard van het contactverzoek
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie 

Wij bewaren deze gegevens voor zo lang als nodig is om jouw contactverzoek of klacht af te handelen. Gegevens die ten behoeve van dat doel niet langer nodig zijn verwijderen wij na maximaal 1 jaar na ontvangst. 

De grondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om contactverzoeken en klachten op een juiste wijze te kunnen behandelen, of wanneer van toepassing de noodzakelijkheid voor (totstandkoming van) een overeenkomst waarbij jij partij bent. 

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

Wanneer je contact met ons opneemt om gebruik te maken van je rechten als betrokkene verwerken wij je persoonsgegevens om de juiste afhandeling van je verzoek mogelijk te maken, onze administratie van dergelijke verzoeken bij te houden en om aan te kunnen tonen dat wij aan deze verzoeken hebben voldaan. Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • De aard van het verzoek  
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie 

We bewaren deze gegevens voor 5 jaar na het afhandelen van je verzoek. 

De grondslag voor deze verwerking is onze wettelijke plicht om verzoeken van betrokkenen te behandelen. 

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google. 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wil weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Delen met derden

Wanneer persoonsgegevens met derden worden gedeeld.

Vibe Group deelt je gegevens in het kader van arbeidsbemiddeling met opdrachtgevers en eventueel externe screeningsinstanties wanneer jij bij ons hebt aangegeven dat je aan die opdrachtgever voorgesteld wil worden in het kader van een opdracht of baan. 

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met klanten via het klantportaal wanneer je via ons als zelfstandig professional bij een opdrachtgever aan de slag gaat.

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden wanneer wij hiertoe verplicht zijn in het kader van een wettelijke plicht of een gerechtelijk bevel. 

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden tussen de rechtspersonen die deel zijn van Vibe Group.

Vibe Group kan je persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Unie. Als er betreffende het land waar deze organisatie is gevestigd geen sprake is van een adequaatheidsbesluit zal er gebruik gemaakt worden van standaardbepalingen (ook wel ‘Standard Contractual Clauses’ of ‘SCC’s’).

Onze database wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is door de Europese Commissie via een adequaatheidsbesluit als land met een voldoende mate van gegevensbescherming aangewezen. 

Beveiliging persoonsgegevens

Vibe Group spant zich in om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige inzage en aanpassingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld meerfactorauthenticatie en role-based access control (RBAC). Werknemers van Vibe Group zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. 

Rechten betrokkenen

Je hebt de volgende rechten wanneer Vibe Group je persoonsgegevens verwerkt:

 • Het recht op inzage in je persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens als onze gegevens van je onjuist of verouderd zijn
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens
 • Het recht op beperking van onze verwerking van je persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen (dataportabiliteit)

Als je van je rechten gebruik wil maken, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring kan vinden. 

Het is mogelijk dat we je om bevestiging van je identiteit vragen voordat we je verzoek kunnen inwilligen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vibe Group maakt geen gebruik van exclusief geautomatiseerde besluitvorming. 

Contact- gegevens

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een klacht indienen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vibe Group Netherlands B.V.
Vibe Group Belgium N.V.
Vibe Group Deutschland GmbH
Toezichthoudende autoriteit

Als je klachten hebt kan je deze ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit in jouw land.

Nederland  

 • De Autoriteit Persoonsgegevens 

België  

 • De Gegevensbeschermingsautoriteit

Duitsland

 • Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen

Wijzigingen

Vibe Group kan deze privacyverklaring wijzigen wanneer wij dit nodig achten. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-02-2024.