Privacyverklaring Vibe Group

Vibe Group neemt je privacy serieus. Met deze verklaring willen wij je informeren over de manieren waarop wij je persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Vibe Group houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywet- en regelgeving  

Wie zijn wij?

Wij zijn Vibe Group (hierna aangeduid met Vibe Group, ons en wij). Vibe Group is een internationale organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van IT-staffing en consulting. Vibe Group onderscheidt zich door met dochterondernemingen (Brands) zich te focussen op specifieke niches in de IT-markt. Onze Brands zijn: 

Visser & Van Baars: Intelligence, Data and Analytics 

Spilberg: IT Development and Testing 

Eswelt: ERP and CRM 

Tergos: IT Infrastructure and Cyber Security 

In het kader van Vibe Group's dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Voor deze verwerkingen is Vibe Group verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Gegevens- verzameling

Vibe Group verzamelt je persoonsgegevens in ieder geval in de volgende gevallen:  

 • Je geeft toestemming voor cookies die je persoonsgegevens verzamelen wanneer je een van onze websites bezoekt.
 • Je neemt contact met ons op.
 • Je schrijft je in voor een evenement dat door ons wordt georganiseerd.   
 • Je solliciteert bij ons.
 • Je reageert op een vacature op onze website.
 • Wij vinden je (online) profiel en denken dat jij geschikt en mogelijk geïnteresseerd in onze dienstverlening of een functie binnen Vibe Group bent.
 • Je maakt gebruik van onze dienstverlening.
 • Je gaat intern bij ons werken. 

Gegevens- verwerking

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

Onderhouden van zakelijke relaties

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens van (werknemers van) zakelijke relaties om deze relaties goed te kunnen onderhouden. Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) Telefoonnummer contactpersoon
 • (Zakelijk) E-mailadres contactpersoon
 • Functie contactpersoon
 • Gender contactpersoon
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Naam organisatie
 • Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor zolang de zakelijke relatie wordt onderhouden.  

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze zakelijk relaties te onderhouden.  

Dienstverlening Klanten

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens van (werknemers van) klanten om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken, en om potentiële klanten aanbiedingen te kunnen doen en informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening. Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer contactpersoon
 • (Zakelijk) e-mailadres contactpersoon
 • Functie contactpersoon  
 • Gender contactpersoon
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Factuurgegevens
 • Opdrachtgegevens
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening 

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens tot 1 jaar nadat wij je gegevens voor het laatst voor het beschreven doeleinde hebben gebruikt, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen. 

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken.  

Dienstverlening Kandidaten

Vibe Group verwerkt persoonsgegevens om geschikte kandidaten te vinden zodat we aan de wensen van onze opdrachtgevers kunnen voldoen. Vibe Group gebruikt hiervoor de persoonsgegevens die je aan ons hebt gestuurd, bijvoorbeeld door via onze website te solliciteren, of persoonsgegevens die door jou openbaar op het internet zijn gezet.  

Als kandidaat worden je persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening gebruikt om je te informeren over onze dienstverlening, om je geschiktheid voor vacatures of opdrachten vast te stellen, om je mogelijk interessante job updates te sturen, je met jouw toestemming voor te stellen aan werk- en opdrachtgevers waar je geïnteresseerd in bent, het (laten) uitvoeren van pre-employment screenings, en je te benaderen voor bijeenkomsten die mogelijk interessant voor je zijn.  

Vibe Group verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gender  
 • Vaardigheden
 • Salarisindicatie
 • Woonplaats
 • Referenties
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Functie
 • Nationaliteit
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing

Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening 
Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens tot 1 jaar nadat wij je gegevens voor het laatst voor het beschreven doeleinde hebben gebruikt, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen. 

De grondslag voor het vinden van geschikte kandidaten is ons gerechtvaardigd belang om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. De grondslag voor het voorstellen van jou aan opdracht- of werkgevers is de toestemming die je hiervoor geeft. 

Solliciteren bij Vibe Group

Wanneer je op een interne functie solliciteert bij Vibe Group verwerkt Vibe Group de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gender  
 • Vaardigheden
 • Salarisindicatie
 • Woonplaats
 • Referenties
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Functie
 • Nationaliteit
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening.

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor dit doeleinde voor 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, of voor 1 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure met jouw toestemming.  

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om potentiële nieuwe werknemers te werven en te kunnen laten solliciteren.  

Plaatsing van zelfstandig professionals

Wanneer je via ons als zelfstandig professional bij een van onze opdrachtgevers gaat werken, verwerkt Vibe Group de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die je als zelfstandig professional met ons hebt gesloten:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gender
 • Verzekeringsbewijs  
 • Salarisgegevens
 • Adresgegevens
 • Referenties
 • Geboorteplaats en datum
 • Eventuele (notities over de) inhoud van onderlinge correspondentie
 • Nationaliteit
 • Bankgegevens
 • Gewerkte uren  
 • Diploma’s en certificaten
 • Documentnummer, land en datum van uitgifte en geldigheidsduur identiteitsbewijs
 • Screeningsinformatie wanneer van toepassing
 • Andere gegevens die door jou verstrekt zijn in het kader van de dienstverlening 

Vibe Group bewaart deze persoonsgegevens voor 2 jaar na afloop van de opdracht, of voor zolang nodig is om aan onze wettelijke plichten te voldoen. 

De grondslag voor deze verwerking is de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou als zelfstandig professional hebben afgesloten.   

Managementinformatie & Interne controles

Vibe Group stelt rapporten op ten behoeve van managementinformatie/sturing van de organisatie en interne controles op juistheid van onze informatie. In deze rapporten kunnen de volgende persoonsgegevens voorkomen:  

 • Naam zelfstandig professional
 • Gewerkte uren zelfstandig professionals  
 • Alle gegevens van zelfstandig professionals die via ons bij een van onze opdrachtgevers werken (exclusief voor controle op juistheid van de gegevens) 

Vibe Group bewaart deze gegevens voor 1 jaar.  

De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om de juistheid van onze gegevens te borgen, en om het management van Vibe Group de nodige informatie te kunnen te verstrekken ten behoeve van de sturing van de organisatie.  

Contact en afhandeling klachten

Wanneer je contact opneemt met Vibe Group via het contactformulier op de website, door direct naar ons te e-mailen, of door een van de locaties van Vibe Group telefonisch te benaderen, verwerken wij (mogelijk) jouw persoonsgegevens om jouw contactverzoek of klacht af te handelen. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij mogelijk:

 • NAWTE-gegevens
 • bedrijfsnaam
 • de aard van jouw contactverzoek
 • eventuele verdere gegeven toelichting bij jouw contact, zoals onderdeel van jouw e-mail, het contactformulier of het telefoongesprek dat we met jou hebben. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw verzoek/opdracht om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens voor zo lang als nodig is om jouw contactverzoek of klacht naar goedkeuring af te handelen. Gegevens die ten behoeve van dat doel niet langer nodig zijn verwijderen wij na maximaal 1 jaar.  

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies in je browser. Meer informatie over deze cookies, de gegevens die ze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden kan je vinden in onze cookieverklaring.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google. 

Social media buttons

Gegevens-
deling

Wanneer persoonsgegevens met derden worden gedeeld:

 • Vibe Group deelt je gegevens in het kader van arbeidsbemiddeling met opdrachtgevers en externe screeningsinstanties wanneer jij bij ons hebt aangegeven dat je aan die opdrachtgever voorgesteld wil worden in het kader van een opdracht of functie.  
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden ten behoeve van het klantportaal wanneer je via ons als zelfstandig professional bij een opdrachtgever aan de slag gaat.
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden wanneer wij hiertoe verplicht zijn in het kader van een wettelijke plicht of een gerechtelijk bevel.  
 • Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden tussen de rechtspersonen die deel zijn van Vibe Group. 
 • Vibe Group kan je persoonsgegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Unie. Als er betreffende het land waar deze organisatie is gevestigd geen sprake is van een adequaatheidsbesluit zal er gebruik gemaakt worden van standaardbepalingen (ook wel ‘Standard Contractual Clauses’ of ‘SCC’s’). 
 • Onze database wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is door de Europese Commissie via een adequaatheidsbesluit als land met een voldoende mate van gegevensbescherming aangewezen.  

Beveiliging persoonsgegevens: 

Vibe Group spant zich in om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige inzage en aanpassingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld meerfactorauthenticatie en role-based access control (RBAC). Werknemers van Vibe Group zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.   

Rechten betrokkenen: 

Je hebt de volgende rechten wanneer Vibe Group je persoonsgegevens verwerkt:

 • Het recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens als onze gegevens van je onjuist of verouderd zijn.
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van onze verwerking van je persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen (dataportabiliteit).  

Als je van je rechten gebruik wil maken, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring kan vinden.  

Het is mogelijk dat we je om bevestiging van je identiteit vragen voordat we je verzoek kunnen inwilligen.  

Geautomatiseerde besluitvorming:

Vibe Group maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  

Contact-
gegevens: 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een klacht indienen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vibe Group Netherlands B.V.
Vibe Group Belgium N.V.
Vibe Group Deutschland GmbH
Toezichthoudende autoriteit

Als je klachten hebt kan je deze ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit in jouw land.

Nederland  

 • De Autoriteit Persoonsgegevens 

België  

 • De Gegevensbeschermingsautoriteit

Duitsland

 • Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Der Bundesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Wijzigingen:

Vibe Group kan deze privacyverklaring wijzigen wanneer wij dit nodig achten.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2023.