Melden van klachten en misstanden

Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt, helaas kunnen we dit niet altijd voorkomen. Maar door geschillen en klachten serieus te nemen en te zien als een kans om te verbeteren, blijven we werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking.

Agressie, ongewenste omgangsvormen, fraude, belangenverstrengeling en schending van arbeidsvoorwaarden. Het zijn maar enkele voorbeelden van redenen om een klacht in te dienen. Maar ook verschillende vormen van discriminatie kunnen aanleiding zijn om een melding te willen maken. Vibe Group heeft een gedragscode die onze werknemers, opdrachtgevers en relaties aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen.

Toch een klacht, misverstand of probleem?

Dan is ons uitgangspunt dat er, samen met jouw contactpersoon van Vibe Group, zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht. Het is altijd onze bedoeling om samen toe te werken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen!

Lukt het niet om de situatie samen op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Meld een klacht

Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden via de button ‘Meld een klacht’.

    • Gemelde klachten komen terecht bij het Centre of Excellence van Vibe Group en worden op dit centrale meldpunt meteen in behandeling genomen. Het Centre of Excellence registreert deze klachten en begeleidt het afhandeling proces.
Meld een klacht

Vertrouwenspersoon

Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon wanneer je de behoefte voelt om in een veilige en vertrouwelijke omgeving met iemand van Vibe Group om te bespreken wat je niet kwijt kunt of wilt via het reguliere klachtenformulier.

Contact opnemen met vertrouwenspersoon

Melden van een datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn.

Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te melden bij onze Privacy Officer.

Meld een datalek