Melden van klachten en misstanden

Wij streven ernaar om onze klanten, leveranciers en contractanten een optimale ervaring te bieden wanneer onze diensten worden geleverd. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een veilige werkomgeving te bieden en een betrouwbare, eerlijke en goede werkgever te zijn voor al onze medewerkers. We zijn toegewijd om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en streven naar uitmuntendheid bij het voorkomen van overtredingen van deze regels.

Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Ondanks al onze inspanningen is het mogelijk dat een klant, leverancier, contractant of werknemer ontevreden is, zich oneerlijk behandeld voelt of anderszins bezorgd/boos is, wat kan leiden tot een klacht of geschil. Daarom heeft iedereen die contact heeft met Vibe Group en werkt voor, bij of via Vibe Group de mogelijkheid om een klacht in te dienen, een datalek te melden en/of contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.

Agressie, ongewenst gedrag, fraude, vormen van discriminatie, belangenconflict en schending van arbeidsvoorwaarden zijn slechts enkele voorbeelden van redenen om een klacht te melden.

Als je een klacht wilt melden, zijn er de volgende opties:

Via de knop ‘Meld een klacht’

Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden via de knop ‘Meld een klacht’.

  • Gemelde klachten worden doorgestuurd naar de HR Director van Vibe Group. Dit centrale meldpunt registreert deze klachten en houdt toezicht op hun afhandeling.
Meld een klacht

Via onze vertrouwenspersoon

Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon als je in een veilige en vertrouwelijke omgeving met iemand van Vibe Group wilt spreken en wilt bespreken wat je niet kunt of niet wilt communiceren via het reguliere klachtenformulier.

Contact opnemen met vertrouwenspersoon

Melden van een datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn.

Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te melden bij onze Privacy Officer.

Meld een datalek