Vibe Group in 2022, hoe was ons jaar?

2022 is alweer voorbij. En wát een jaar is het geweest voor Vibe Group! Vol trots kijken we terug op wat geweest is en kijken we uit naar wat gaat komen.

Samen creëren we de toekomst

With a group of 408 Vibers and four IT staffing and consulting niches in the Netherlands, Belgium and Germany, we matched an IT professional to a temporary or permanent position 2081 times in 2022. That is 2081 IT careers

Met een groep van 408 Vibers en vier IT staffing & consulting niches in Nederland, België en Duitsland, matchten we in 2022 2081 keer een IT-professional aan een tijdelijke of vaste positie. Dat zijn 2081 IT carrières en toekomsten waar wij ieder vanuit onze eigen kracht en expertise, en dankzij onze focus aan hebben mogen bijdragen!

Dit is iets dat wij de komende jaren uiteraard nog veel vaker hopen te doen. Dus, ben jij een Consultant, Analist, Engineer of Developer op het gebied van Data, Software Development, ERP & CRM, Cyber Security of Risk & Compliance? Wij staan ook in 2023 klaar om met ons netwerk bij te dragen aan jouw toekomst.

Nieuwe brand identity

2022 was het jaar waarin wij Vibe Group als merk én groep duidelijker op de kaart hebben gezet. Onze organisatie is in de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. De nieuwe branding maakt beter zichtbaar wie wij zijn en waar we voor staan:

  • Onze focus op de Tech-markt binnen staffing & consulting; ‘Connecting humanity and technology in the best possible way’.
  • De onderlinge samenhang tussen Vibe Group en de vier nichemerken Visser & Van Baars, Spilberg, Eswelt, en Tergos.
  • Onze instelling om het onmogelijke mogelijk te maken, verschil te willen maken voor IT-professionals en organisaties, en dat nét even anders te doen dan onze concurrent.

In het najaar van 2022 maakten we kennis met de No-man, spokesperson van onze organisatie. Als hoofdpersoon in diverse campagnes maakte hij duidelijk dat wij ons onderscheiden door NEE te durven zeggen. Door keuzes te durven maken en dus dingen níet te doen. Zodat we dat wát we doen extreem goed kunnen doen. Focus is key en kwaliteit gaat altijd voor kwantiteit!

We blijven groeien

Dit jaar zijn we met een omzet van zo’n 215 miljoen maar liefst zo’n 40% gegroeid ten opzichte van het vorige, ook al zo succesvolle jaar. En dit bleef niet onopgemerkt!
We waren voor de 5e keer ‘FD Gazelle’! Ook behoorden we voor het tweede jaar op rij tot de Top 250 Groeibedrijven van Nederland.
Door deze groei en met het oog op de toekomst hebben wij in de 2e helft van 2022 in Düsseldorf een grotere kantoorruimte betrokken. En ook in Antwerpen zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de verhuizing naar een mooie nieuwe locatie in het centrum.

 Klaar voor onze toekomst

Passend bij de aanhoudende sterke groei was dit jaar voor ons het moment om onze organisatie verder te professionaliseren om verdere groei nog beter in goede banen te leiden. Met ingang van 2023 neemt onze nieuwe CEO Mennold Leijerzapf het dagelijks bestuur van Vibe Group op zich. Ook hebben wij in december Martijn Goudswaard verwelkomd als Managing Director van Vibe Group Nederland.

It is a privilege to lead this fantastic organisation into its next phase of growth. A phase where our ambitious and talented people, our winning culture and our high-quality niche strategy will continue to make the difference. I am confident that we have a bright future ahead in which we will exploit growth opportunities by opening new offices, developing different niche markets and launching new services. ‘There are no limits to what we can achieve, except the limits we accept in our mind.’ I look forward to creating the future together. – Mennold Leijerzapf


Vibe Group - a 2022 to remember