IT-arbeidsmarkt en corona – de stand van zaken

De economie is flink geraakt door de coronapandemie. Dit heeft zijn invloed op de arbeidsmarkt zo blijkt uit alle krantenkoppen. Hoe zit het met de werkgelegenheid, en wat betekent dit voor de IT-sector?

Dat de coronacrisis op de arbeidsmarkt hard heeft toegeslagen, lijdt geen twijfel. Het CBS constateerde in het tweede kwartaal van 2020 een afname van 3 procent, in absolute aantallen maar liefst 322 duizend banen. En daarmee is nog niet meegerekend dat de banen die wel behouden bleven tot minder uren of tot tijdelijk inactieve medewerkers leidden. Had de overheid niet massaal steun verleend, waren de cijfers nog veel hoger uitgevallen.

En dat terwijl het aantal vacatures in het eerste kwartaal tot recordhoogte steeg en de werkeloosheid navenant afnam. Niet verrassend dat vooral de horeca lijdt onder de crisis, maar ook handel, vervoer en zakelijke dienstverlening kregen klappen. Opvallend is dat vooral de uitzendbureaus de grootste verliezer op de huidige arbeidsmarkt blijken te zijn. Daar nam het aantal banen met 130 duizend af (17%).

Thuiswerken zorgt voor gestegen vraag

In de IT-sector hebben we natuurlijk wel het nodige gemerkt van de veranderde wereld vanaf de (gedeeltelijke) lockdown in maart. Mensen werken massaal thuis, wat de vraag naar cloud- en securityspecialisten heeft doen toenemen. Aan de andere kant blijkt er minder werk voor systeem-, en applicatiebeheerders. Dat is vooral te wijten aan het inkrimpen van IT-afdelingen binnen organisaties, een bekend verschijnsel in tijden van onzekerheid.

De Rabobank ziet het in zijn economisch kwartaalbericht van juni (en dat herhaalde de bank in september) redelijk somber in voor de sector Informatie en Communicatie. Daarbij een kleine aantekening: hieronder vallen ook uitgevers, reclamebureaus, en radio en tv. De Rabobank ziet grote investeringen uitgesteld worden, waardoor de vraag naar IT-personeel afneemt. Daarnaast gaan ook er ook eindklanten failliet. Voorzichtig herstel ziet de bank pas in de loop van volgend jaar.

Dataspecialisten trekken de kar

Zijn er ook lichtpuntjes? Zeker wel. Het CBS becijferde dat er een piepkleine groei in het aantal banen zat in Informatie en communicatie, zo’n duizend. In de IT-sector blijkt vooral een gestegen vraag naar applicatieprogrammeurs, een stijging van 16 procent sinds begin april.

Ook is er nog steeds een gebrek aan voldoende dataspecialisten. Het aantal vacatures voor datamanagers en data-engineers steeg in maart ondanks de crisis met ruim 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is een teken dat bedrijven ondanks de onzekere tijden blijven geloven in het belang van efficiënt datagebruik. De geëxplodeerde online verkoop van producten en diensten spelen daarin ook een rol.

Nog geen ontspanning op de arbeidsmarkt voor IT

Er ziet er niet naar uit het nu gemakkelijker wordt om personeel te vinden voor vacatures in de IT waar het al jaren lastig is. Dat blijkt ook uit het de zogeheten vacaturegraad van het CBS. Dit getal drukt de verhouding uit van het aantal vacatures per duizend banen in een sector. Voor de IT-sector blijft dit onverminderd hoog, 43 vacatures per duizend banen. Ter vergelijking: het gemiddelde over alle sectoren bedroeg in het tweede kwartaal 24.


Vibe Group