Covid-19 gevolgen ICT-investeringen

De belangrijkste trend die marktonderzoeker Gartner dit jaar ziet, is de versnelde digitalisering in bedrijven. Covid-19 heeft daar de grote stoot toe gegeven. Momenteel wordt vooral geïnvesteerd in IT die snel wat oplevert of door de pandemie een zekere urgentie heeft gekregen.

Gartner's laatste voorspellingen van de IT-uitgaven in Europa laten een gemiddelde daling van 6,6% zien over 2020. Voor 2021 wordt een stijging met 2,8% verwacht. De daling dit jaar voltrekt zich over een breed front. Relatief het minst slecht doen bedrijfssoftware en communicatiediensten het.

Veel aandacht is de afgelopen tijd uitgegaan naar de overgang op thuiswerken. In 2021 stijgen de uitgaven aan technologie die thuiswerkers ondersteunt, met 5% in Europa. De uitgaven aan platformen voor samenwerking en content nemen naar verwachting met 17% het meest toe. Ook security software (11%) en cloud vergadersystemen/unified communications (4%) zitten in de lift.

Organisatie-adviesbureau McKinsey meldde eerder dat bedrijven hun IT-investeringen momenteel concentreren op het vervullen van acute behoeften. In de pandemie is behalve voor het werken op afstand en de overgang naar het nieuwe normaal meer aandacht gekomen voor de bedrijfscontinuïteit. Organisaties moeten onder alle omstandigheden blijven functioneren. De beschikbaarheid van thuiswerkfaciliteiten is opeens kritiek geworden.

Tegelijk moeten ondernemers zich afvragen of de manier waarop werknemers thuiswerken binnen het IT-beleid past en alle bedrijfsbestanden wel veilig zijn. Sinds Covid-19 zijn de gevaren toegenomen. Thuiswerkers vormen een dankbaar doelwit van cybercriminelen die bedrijfsgegevens buit proberen te maken. Omdat mensen thuis minder goed beveiligd zijn, zijn ze meer kwetsbaar voor aanvallen. Veel investeringen zijn dan ook gericht op een betere bescherming tegen de nieuwe risico’s bij het werken op afstand. Veilige verbindingen naar thuiswerkers krijgen hoge prioriteit.

De snelst stijgende categorieën van security-investeringen zullen volgens McKinsey netwerkbeveiliging, ‘end point security’ en identiteitsdiensten worden. Daarna komen de beveiliging van berichtenuitwisseling, managed security-diensten en 'security and vulnerability management’.

De crisis heeft volgens McKinsey tot grote verschuivingen geleid bij de prioriteiten die op security-gebied worden gelegd. Investeringen in compliance, governance en risk tools worden afgeremd.

Naar verwachting stijgen de security-uitgaven het snelst in de gezondheidszorg gevolgd door financiële diensten. Ook de sector Technologie, Media en Telecom gaat meer aan security uitgeven.  Slechtlopende sectoren zoals energie, vervoer en toerisme, gaan minder besteden.

Tijdens Covid-19 heeft de cloud zijn waarde volop bewezen. De grotere flexibiliteit en het vermogen sneller nieuwe technologie op te pakken spreken ondernemers aan. Marktonderzoeker Analysys Mason ziet het mkb tijdelijk minder uitgeven aan 'platforms-as-a-service' (PaaS) ter ondersteuning van ontwikkelaars die nieuwe applicaties bouwen. Maar voor 2021 wordt alweer een stijging van 10% verwacht. Ook hier zijn de verschillen per sector groot. Vergeleken met de verwachtingen voor de pandemie uitbrak, zijn de dalingen het kleinste bij de industrie, professionele dienstverlening, gezondheidszorg, financiële sector en informatie en media.

Gartner ziet de vraag naar cloud applicatie-infrastructuurdiensten (PaaS) dit jaar met 17% en in 2021 met zelfs 27% stijgen. Infrastructurele diensten (IaaS) tonen ongeveer dezelfde groeicijfers. De grootste categorie blijft Software-as-a-Service (SaaS). Het huren van applicaties  neemt in 2021 met 16% toe na een tijdelijke stagnatie dit jaar.


Vibe Group