De CFO van de toekomst

Hoe zorg je er als financieel bestuurder van een onderneming voor dat je meebeweegt met macro-economische veranderingen en hoe blijf je relevant in een wereld die meer en meer digitaliseert?  Dat is de vraag die Johan Bogaard, CFO van Vibe Group zichzelf continu stelt. “De rol van de CFO migreert van het financieel geweten van de organisatie naar het adviseren bij complexe besluitvormingsprocessen, het toetsen van disruptieve innovaties en het vormgeven van de richting en strategie van een onderneming gebruikmakend van data-driven analyses. Er is veel meer operationele kennis en ondernemerschap nodig voor deze rol.”

Bogaard wordt gedreven door de passie voor transformatie van business modellen en de inzet van nieuwe technologieën in operationele processen. Met de juiste technologie kun je innovatieve oplossingen bouwen om te voldoen aan de verwachtingen van onze kandidaten, klanten en eigen collega’s.

“Bernd van Baars en Daniël Visser, founders van Vibe Group, en ik delen dezelfde visie dat de combinatie van de inzet van technologie en ontwikkeling van nieuwe business modellen tezamen met doorzettingsvermogen en ondernemerschap de toekomstige internationale groei van Vibe Group bepalen. Tekenend is de keuze van de Board om ondanks de economische impact van Covid-19 op het bedrijfsresultaat te blijven investeren in de werving van talent en vernieuwing van het IT applicatielandschap. De aandeelhouders van Vibe Group hebben een langere termijn strategie, die zich naar de toekomst uitbetaalt.”

IT van de toekomt

Je zou wellicht verwachten dat Vibe Group volledig technology driven is, maar het continu opleiden van onze sales consultants op basis van de filosofie van Steven Covey is minimaal van even groot belang. “Human touch en technology gaan hand in hand. In 2021 komt er meer nadruk op het partneren met de juiste opleidingsplatformen om het succes van de learning cycle van consultants en van IT gedetacheerden meetbaar te maken. Anderzijds wordt er in 2021 geïnvesteerd in het optimaliseren en verder digitaliseren van het proces rondom urenregistratie, verloning en facturatie in Nederland, België en Duitsland”, aldus Bogaard. De focus zit op de schaalbaarheid van de organisatie (“groei”), wendbaarheid en het verhogen van de conversie ratio (“productiviteit”). Het onderscheidende vermogen van Vibe Group ten opzichte van de beursgenoteerde uitzenders en detacheerders is dat Vibe Group geen IT legacy heeft en in staat is zich relatief snel aan te passen aan de snel veranderende marktomstandigheden en beschikbare technologieën.

Rol CFO binnen de Board van de toekomst

Bogaard is van mening dat het de taak van een CFO is om koersvast te zijn en de stip aan de horizon te bewaken. “Ik zie mijn rol als de spil tussen nieuwe technologie en financiële groei. Het voordeel van de digitalisering is dat er veel data beschikbaar is en realtime data leidt tot betere beslissingen. De CFO moet wel bewaken dat de exponentiële hoeveelheid data die beschikbaar is voor interne stakeholders niet leidt tot inefficiëntie en verkeerde analyses. De uitdaging is om gegevens continu up-to-date te houden en op elkaar af te stemmen zodat de Board in staat is om ‘informed decisions’ te maken.”

Samenwerking CFO en CIO van morgen

De CFO dient het voortouw te nemen bij digitale initiatieven indien er geen CIO in een Board aanwezig is. Cruciaal is de samenwerking tussen de CFO en de IT Director binnen Vibe Group. “Alle besluiten op het gebied van procesoptimalisatie en daarmee gepaard gaande aanpassingen van het IT landschap neem ik in zeer nauwe samenspraak met Jasper Kamp, de IT Director. Ik heb kennis van de primaire processen binnen Vibe Group en kan op hoofdlijnen de vertaalslag maken naar de impact voor het IT landschap, maar een CFO kan nooit de rol van een CIO of IT Director op zich nemen. Jasper heeft de indepth technology kennis waar ik een groot respect voor heb. Zijn kwaliteit is dat hij structuur aanbrengt in IT changes en aanpassingen van het IT landschap beoordeelt vanuit de business behoefte. Onze competenties en achtergronden leiden tot interessante discussies waarbij vanuit diverse invalshoeken zoals finance, compliance, processen en technology naar uitdagingen wordt gekeken.”, aldus Bogaard.

Vibe Group heeft recent de technology strategy aangepast. Het accent is verlegd van een IT build strategy naar een IT buy strategy waarbij hoogwaardige technology wordt afgenomen van professionele partners en er in de toekomst alleen wordt ontwikkeld indien er sprake is van een concurrentieel voordeel. Bogaard benadrukt dat de toekomstige investeringen in applicaties gericht zijn op het ontzorgen van de contractors en klanten van Vibe Group en het vergroten van de kansen om de match tussen de klant en de kandidaat te realiseren.

Op de vraag of de CIO in de Board thuishoort, is Bogaard duidelijk: “Iedere IT’r in welke niche dan ook is van onschatbare waarde en de relevantie van IT neemt exponentieel toe, dus IT hoort vertegenwoordigd te worden in een Board. De technology strategy van Vibe Group is relevant voor onze ambitieuze groeidoelstellingen, dus zodra Vibe Group de juiste omvang heeft bereikt, zullen we zeker naar de juiste positionering van de CIO rol kijken.”

Vibe Group naar de toekomst

Hoe hij de toekomst van Vibe Group voor zich ziet? Onze focus vandaag de dag is zorg te dragen dat medewerkers goed worden opgeleid zodat ze zich onder de huidige economische omstandigheden goed ontwikkelen. Vergis je niet in de maatschappelijke en mentale impact die COVID-19 heeft op consultants en daar hebben wij als werkgever een belangrijke taak. COVID heeft ons ook geleerd dat de organisatie robuust is en dat de contractors, die we bemiddelen in diverse niches, cruciale rollen vervullen bij onze klanten.

De focus morgen is gericht op de uitbouw van de groei van Vibe Group in Nederland, België en Duitsland. Onze triple niche focus is onderscheidend in de markt van het binden en boeien van toptalenten in de diverse nichegebieden van IT en klanten en kandidaten waarderen ons om de kwaliteit van de opdrachten en de kandidaat- en klantgerichte snelheid van handelen.”


Vibe Group