Waarom AI staffing consultants nooit zal vervangen

Kunstmatige intelligentie (AI) krijgt steeds meer serieuze toepassingen op alle vakgebieden. Ook op het gebied van staffing wordt AI al ingezet. Schaars IT-talent vinden, is een tijdrovend proces. Een AI-model kan het werk voor staffing consultants efficiƫnter maken. Voorwaarde is dat het model kennis heeft van de context van functies, vaardigheden en ervaring en onbevooroordeeld is. Ook bij het voeren van gesprekken kan AI helpen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat AI de staffing consultant nooit kan vervangen.

Empathie voor kandidaten en opdrachtgevers

Onze consultants nemen de tijd om opdrachtgevers en werkgevers te leren kennen, mensen te zoeken, het gesprek aan te gaan en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Doordat we opdrachtgevers door en door kennen en de kandidaten uitgebreid spreken, kunnen we een goede inschatting maken of we de ideale kandidaat in beeld hebben. Daarbij draait het niet alleen om de inhoud van de functie, maar ook om de match met de bedrijfscultuur en de klik met toekomstige collega's. Harde criteria als de gemiddelde leeftijd van een team of de verhouding man-vrouw blijken daarbij vaak helemaal geen goede voorspelling te geven. Een kandidaat kan op papier niet perfect matchen of juist de ultieme match zijn, het blijft mensenwerk om te bepalen of dat ook echt het geval is.

Doorvragen

Vaak komen wij er in gesprek met een bedrijf achter dat de opgestelde functieomschrijving of het profiel van de ideale kandidaat enige aanscherping nodig heeft. Misschien is de opleiding toch minder belangrijk en is het feit dat een kandidaat snel nieuwe kennis kan opdoen of extravert is doorslaggevend. Wanneer we met kandidaten spreken, ontdekken we soms ook dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden blijkt te hebben die niet op zijn of haar cv stonden. Heeft een kandidaat minder goede ervaringen opgedaan bij een eerdere opdrachtgever? Verandert de gezinssituatie en wil hij of zij daardoor liever een dag in de week minder werken? Doorvragen is bijna altijd mensenwerk.

Kandidaten overtuigen

Schaarse kandidaten kunnen een afgewogen keuze maken waar ze willen werken. Een opdrachtgever die in eerste instantie minder interessant lijkt, kan dan snel uit beeld raken bij de kandidaat. Regelmatig weten wij een IT-professional te overtuigen toch eens het gesprek aan te gaan met een potentiƫle werkgever of opdrachtgever. Een kandidaat zal ons op basis van soms minder harde criteria meer vertrouwen dan een computerprogramma dat alleen met harde criteria komt.

Netwerk opbouwen

Onze staffing consultants hebben dagelijks contact met IT-professionals, ook als zij niet op zoek zijn naar nieuw werk. We organiseren meetups waar mensen kennis uitwisselen maar elkaar ook op een informele manier tegenkomen. Dankzij deze 'toevallige' ontmoetingen zijn IT-professionals en staffing consultants nog beter op de hoogte van de wensen en mogelijkheden.